Pustaki betonowe wykonane mogą być z betonu zwykłego lub na kruszywie lekkim, wytrzymałość ich zależy jednak przeważnie od klasy użytego betonu. Wykorzystywane są one natomiast do się do wykonywania elementów konstrukcyjnych budynków, czyli ścian zewnętrznych, wewnętrznych, działowych oraz fundamentów. Pustaki betonowe w przeciwieństwie do bloczków betonowych mają także wysoki poziom izolacji, dlatego zapobiegają przepuszczaniu ciepła i dźwięku między kondygnacjami, a dodatkowo są również bardzo wytrzymałe. Wynika to bowiem z procesu ich uzyskiwania, gdyż polega on na wypełnieniu formy masą betonu, która następnie ulega procesowi wiązania i twardnienia zyskując wysoką wytrzymałość na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Wymiary ich są natomiast są większe od typowych cegieł lub bloczków. Tak samo jest w przypadku otworów, które są dodatkowo ustawione mijankowo, aby zapobiegać powstawaniu mostków termicznych. Dzięki temu wpływają one na przyśpieszenie murowania i zmniejszają liczbę spoin. Pustaki w zależności od wytrzymałości mechanicznej wykorzystywane są do różnych elementów konstrukcyjnych budynku. Określa się je za pomocą klas, które oznaczają wytrzymałość na ściskanie.