Pustaki styropianowe stosowane są w celu wznoszenia budynków mieszkalnych. Za ich pomocą wykonać można bowiem ściany zewnętrzne, wewnętrzne, instalacje, a także stropy i fundamenty. Posiadają prostokątny kształt, a wykonane są z twardych dwóch warstw styropianowych oddzielonych pustą przestrzenią. Na początku ich uzyskiwania stanowią szalunek, natomiast następnie po stwardnieniu betonu zapewniają izolację termiczną ścian. W ten sposób pustaki styropianowe wykazują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła i pary wodnej. Chętnie stosowane są na budowie również ze względu na mały ciężar i możliwość przenoszenia ręcznego. Łatwo przeprowadza się za ich pomocą budowę także, dzięki posiadanym elementom łączącym się za pomocą otworów i wypustek. Umożliwia to równocześnie dużą dowolność w kształtowaniu konstrukcji, szczególnie, że są one łatwe do przecinania. Oprócz tego pustak styropianowy stanowi ekonomicznie korzystne rozwiązanie, gdyż wymaga niskiego nakładu kosztów i realizacja za jego pomocą jest szybsza.